Јавна набавка мале вредности бр. 2/19 – Приручник

Центар за целоживотно учење „Светионик“ је дана 10. 10. 2019. године на интернет страници www.ukljuciseitrci.com огласио јавну набавку мале вредности бр. 2/19 за услуге штампе, прелома текста и дизајна приручника.