Јавна набавка мале вредности бр. 1/19 – Мајице

Центар за целоживотно учење „Светионик“ је дана 10. 10. 2019. године на интернет страници www.ukljuciseitrci.com огласио јавну набавку мале вредности бр. 1/19 за добра спортске мајице са вишеколорном штампом на предњем и задњем делу.